NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/97/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 grudnia 2019w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobieraniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z2019r., póz. 506, póz. 1309, póz. 1815) oraz art. 17 ust. l pkt 11, art. 50 ust.6 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 0 pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r., póz. 1507, póz. 1622 i póz. 1690) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/97/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z2019r., póz. 506, póz. 1309, póz. 1815) oraz art. 17 ust. l pkt 11, art. 50 ust.6 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 0 pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r., póz. 1507, póz. 1622 i póz. 1690) uchwala się, co następuje:


uchwała (1164kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (3 stycznia 2020, 12:40:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1109