NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/96/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 grudnia 2019w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Łabiszyn na lata 2019-2023. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. póz. 506, póz. 1309, póz. 1696 i póz. 1815) oraz art. 6 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z2015r. póz. 1390 oraz z2019r. póz. 730 i póz. 1818) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/96/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Łabiszyn na lata 2019-2023

. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. póz. 506, póz. 1309, póz. 1696 i póz. 1815) oraz art. 6 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z2015r. póz. 1390 oraz z2019r. póz. 730 i póz. 1818) uchwala się, co następuje:


uchwała (3020kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (3 stycznia 2020, 12:38:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1115