NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/95/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 grudnia 2019w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowaniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. póz. 506, póz. 1309, póz. 1696 i póz. 1815) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. póz. 1390 oraz z 2019 r. póz. 730 i 1818) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/95/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. póz. 506, póz. 1309, póz. 1696 i póz. 1815) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. póz. 1390 oraz z 2019 r. póz. 730 i 1818) uchwala się, co następuje:


uchwała (1182kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (3 stycznia 2020, 12:35:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1072