NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/94/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 grudnia 2019w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2019 r. póz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815); art. 89 ust. l pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 póz. 869, 1622, 1649, 2020) oraz art. 2 pkt 5 i art.33 pkt l ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. póz. 483, 2243, z 2019 r. póz. 1562, 1655, 1798, 2217), Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XII/94/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2019 r. póz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815); art. 89 ust. l pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 póz. 869, 1622, 1649, 2020) oraz art. 2 pkt 5 i art.33 pkt l ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. póz. 483, 2243, z 2019 r. póz. 1562, 1655, 1798, 2217), Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (1063kB) pdf

opinia RIO (1627kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (3 stycznia 2020, 12:25:50)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (28 stycznia 2020, 11:12:04)
Zmieniono: Dodano opinię RIO

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1050