NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/93/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 grudnia 2019w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2020-2028Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019, póz. 869, 1622 i 1649) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, póz. 506, 1309, 1571, 1699 i 1815), Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XII/93/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2020-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019, póz. 869, 1622 i 1649) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, póz. 506, 1309, 1571, 1699 i 1815), Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (6056kB) pdf

opinia RIO (1097kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (3 stycznia 2020, 12:21:49)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (28 stycznia 2020, 11:14:51)
Zmieniono: dodano opinię RIO

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1015