Uchwała nr XII/92/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 grudnia 2019w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2020 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 póz. 506, 1309, 1571, 1699 i 1815) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.l, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 póz. 869, 1622, 1649, 2020), Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XII/92/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 póz. 506, 1309, 1571, 1699 i 1815) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.l, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 póz. 869, 1622, 1649, 2020), Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (16109kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (3 stycznia 2020, 12:13:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 385