NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/91/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 grudnia 2019w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2019- 2025Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 póz. 869, 1622, 1649, 2020) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 póz. 506, 1309, 1571, 1699, 1815), Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XII/91/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2019- 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 póz. 869, 1622, 1649, 2020) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 póz. 506, 1309, 1571, 1699, 1815), Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (5466kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (3 stycznia 2020, 12:06:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1123