NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/89/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 4 grudnia 2019w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy w ŁabiszynieNa podstawie art. 18 ust. 2pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. póz. 506, póz. 1309 i póz. 1571) oraz art. 8 ust. la ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. póz. 2068 oraz z 2019 r. póz. 698, póz. 730, póz. 1495, póz. 1693, póz. 1716 i póz. 1815) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/89/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 4 grudnia 2019


w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy w Łabiszynie

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. póz. 506, póz. 1309 i póz. 1571) oraz art. 8 ust. la ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. póz. 2068 oraz z 2019 r. póz. 698, póz. 730, póz. 1495, póz. 1693, póz. 1716 i póz. 1815) uchwala się, co następuje:


uchwała (572kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (11 grudnia 2019, 12:46:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 975