NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/86/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 4 grudnia 2019w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2019- 2025Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 póz. 869, 1622, 1649) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 póz. 506, 1309, 1571, 1699, 1815), Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XI/86/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 4 grudnia 2019


w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2019- 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 póz. 869, 1622, 1649) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 póz. 506, 1309, 1571, 1699, 1815), Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (4472kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (11 grudnia 2019, 12:38:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1213