NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/85/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 4 grudnia 2019w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2019 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2019 póz. 506,1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.l, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2019 póz. 869, 1622, 1649, 2020), Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XI/85/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 4 grudnia 2019


w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2019 póz. 506,1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.l, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2019 póz. 869, 1622, 1649, 2020), Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (4514kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (11 grudnia 2019, 12:32:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1222