NULL string(0) ""

Uchwała nr X/83/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 października 2019w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2020Na podstawie art. 5a ust. l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019 r., póz. 688) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/83/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 października 2019


w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2020

Na podstawie art. 5a ust. l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019 r., póz. 688) uchwala się, co następuje:


uchwała (2720kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (31 października 2019, 13:37:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 770