NULL string(0) ""

Uchwała nr X/82/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 października 2019w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w LubostroniuNa podstawie art. 127 ust. l i 2, art. 223 ustawy z dnia 14 grudnia 20ł6roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., póz. 60, póz. 949 i póz. 2203, z 2018 r. póz. 2245 oraz z 2019 r. poz.1287), art. 12 ust. l pkt. 2, ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. póz. 869, póz. 1622 i póz. 1649) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/82/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 października 2019


w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Lubostroniu

Na podstawie art. 127 ust. l i 2, art. 223 ustawy z dnia 14 grudnia 20ł6roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., póz. 60, póz. 949 i póz. 2203, z 2018 r. póz. 2245 oraz z 2019 r. poz.1287), art. 12 ust. l pkt. 2, ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. póz. 869, póz. 1622 i póz. 1649) uchwala się, co następuje:


uchwała (670kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (31 października 2019, 13:34:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 920