NULL string(0) ""

Uchwała nr X/79/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 października 2019w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 61 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., póz. 2010) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/79/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 października 2019


w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., póz. 2010) uchwala się, co następuje:


uchwała (406kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (31 października 2019, 13:29:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 890