NULL string(0) ""

Uchwała nr X/79/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 października 2019zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnikNa podstawie art. 6k w związku z art. 6 i i art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. póz. 2010) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/79/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 października 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 6k w związku z art. 6 i i art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. póz. 2010) uchwala się, co następuje:


uchwała (842kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (31 października 2019, 13:27:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 925