NULL string(0) ""

Uchwała nr X/77/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 października 2019w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. póz. 506, póz. 1309, póz. 1571, póz. 1696 i póz. 1815) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. póz. 1256 i póz. 1309), uchwala się, co następuje :

Uchwała nr X/77/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 października 2019


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. póz. 506, póz. 1309, póz. 1571, póz. 1696 i póz. 1815) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. póz. 1256 i póz. 1309), uchwala się, co następuje :


uchwała (338kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (31 października 2019, 13:21:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1012