Uchwała nr X/76/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 października 2019w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2020Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. póz. 506, póz. 1309, póz. 1571, póz. 1696 i póz. 1815), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. póz. 1170) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. z 2019 r. póz. 738), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/76/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 października 2019


w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. póz. 506, póz. 1309, póz. 1571, póz. 1696 i póz. 1815), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. póz. 1170) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. z 2019 r. póz. 738), uchwala się, co następuje:


uchwała (863kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (31 października 2019, 13:18:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 818