Uchwała nr IX/72/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 4 września 2019w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi położonej w obrębie geodezyjnym Jeżewo poprzez wyłączenie jej z użytkowaniaNa podstawie art. 10 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. póz. 2068 oraz z 2019 r. póz. 698 i póz. 730) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu w Żninie, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IX/72/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 4 września 2019


w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi położonej w obrębie geodezyjnym Jeżewo poprzez wyłączenie jej z użytkowania

Na podstawie art. 10 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. póz. 2068 oraz z 2019 r. póz. 698 i póz. 730) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu w Żninie, uchwala się, co następuje:


uchwała (349kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (9 września 2019, 13:32:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 830