Uchwała nr IX/70/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 4 września 2019w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w BydgoszczyNa podstawie art. 160 § l ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. póz. 52, póz. 55, póz. 60, póz. 125, póz. 1469 i póz. 1495) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IX/70/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 4 września 2019


w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

Na podstawie art. 160 § l ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. póz. 52, póz. 55, póz. 60, póz. 125, póz. 1469 i póz. 1495) uchwala się, co następuje:


uchwała (1175kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (9 września 2019, 13:28:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 809