NULL string(0) ""

Uchwała nr IX/69/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 4 września 2019zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łabiszyn"Na podstawie art. 7 ust. l pkt l i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. póz. 506), art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. póz. 799, póz. 1356, póz. 1564, póz. 1592, póz. 1648 i póz. 1722 oraz z 2019 r. póz. 42, póz. 412, póz. 452, póz. 1123 i póz. 1211) uchwala się co następuje:

Uchwała nr IX/69/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 4 września 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łabiszyn"

Na podstawie art. 7 ust. l pkt l i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. póz. 506), art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. póz. 799, póz. 1356, póz. 1564, póz. 1592, póz. 1648 i póz. 1722 oraz z 2019 r. póz. 42, póz. 412, póz. 452, póz. 1123 i póz. 1211) uchwala się co następuje:


uchwała (661kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (9 września 2019, 13:26:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 950