Uchwała nr VIII/66/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 22 lipca 2019w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabiszyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 01 września 2019 rokuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. póz. 506 i póz. 1309) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. póz. 1148), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/66/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 22 lipca 2019


w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabiszyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 01 września 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. póz. 506 i póz. 1309) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. póz. 1148), uchwala się, co następuje:


uchwała (771kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (24 lipca 2019, 11:11:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 833