NULL string(0) ""

Uchwała nr VIII/65/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 22 lipca 2019w sprawie udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub instalacji nowych niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta ŁabiszynaNa podstawie art. 7 ust. l pkt l i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. póz. 506), art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. póz. 799, póz. 1356, póz. 1564, póz. 1592, póz. 1648 i póz. 1722 oraz z 2019 r. póz. 42, póz. 412, póz. 452, póz. 1123 i póz. 1211) uchwala się co następuje:

Uchwała nr VIII/65/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 22 lipca 2019


w sprawie udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub instalacji nowych niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Łabiszyna

Na podstawie art. 7 ust. l pkt l i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. póz. 506), art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. póz. 799, póz. 1356, póz. 1564, póz. 1592, póz. 1648 i póz. 1722 oraz z 2019 r. póz. 42, póz. 412, póz. 452, póz. 1123 i póz. 1211) uchwala się co następuje:


uchwała (790kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (24 lipca 2019, 11:08:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 939