NULL string(0) ""

Uchwała nr VII/63/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 22 lipca 2019w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2019- 2025Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 póz. 869) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 póz. 506 i póz. 1309), Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr VII/63/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 22 lipca 2019


w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2019- 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 póz. 869) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 póz. 506 i póz. 1309), Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (3555kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (24 lipca 2019, 11:01:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 600