NULL string(0) ""

Uchwała nr VII/60/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 12 czerwca 2019w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Smerzynie - plaża wschodniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. póz. 506) w związku z art. 39 ust. l ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. póz. 2268 oraz z 2019 r. póz. 125 i 534) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VII/60/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 12 czerwca 2019


w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Smerzynie - plaża wschodnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. póz. 506) w związku z art. 39 ust. l ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. póz. 2268 oraz z 2019 r. póz. 125 i 534) uchwala się, co następuje:


uchwała (1406kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (14 czerwca 2019, 09:57:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 618