NULL string(0) ""

Uchwała nr VII/58/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 12 czerwca 2019w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019r., póz. 506) oraz art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. -Prawo energetyczne (Dz.U. z2019r. póz. 755) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VII/58/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 12 czerwca 2019


w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019r., póz. 506) oraz art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. -Prawo energetyczne (Dz.U. z2019r. póz. 755) uchwala się, co następuje:


uchwała (558kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (14 czerwca 2019, 09:52:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 723