NULL string(0) ""

Uchwała nr VII/56/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 12 czerwca 2019w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia w ŁabiszynieNa podstawie art. 49 ust. l pkt. l i ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z2018r. póz. 2190 i póz. 2219 oraz z 2019 r. póz. 492, póz. 730 i póz. 959) w związku z§ 3 ust. l i § 10 pkt l Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. (Dz. U z 2018 r. póz. 393) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VII/56/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 12 czerwca 2019


w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia w Łabiszynie

Na podstawie art. 49 ust. l pkt. l i ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z2018r. póz. 2190 i póz. 2219 oraz z 2019 r. póz. 492, póz. 730 i póz. 959) w związku z§ 3 ust. l i § 10 pkt l Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. (Dz. U z 2018 r. póz. 393) uchwala się, co następuje:


uchwała (346kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (14 czerwca 2019, 09:48:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 731