NULL string(0) ""

Uchwała nr VII/54/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 12 czerwca 2019w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2019- 2025Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 póz. 869) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 póz. 506), Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr VII/54/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 12 czerwca 2019


w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2019- 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 póz. 869) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 póz. 506), Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (3576kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (14 czerwca 2019, 09:42:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 767