NULL string(0) ""

Uchwała nr VI/47/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 8 maja 2019w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina ŁabiszynNa podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 3, w związku z art. 9Id ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. póz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. póz. 730) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. l i art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. póz. 506) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VI/47/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 8 maja 2019


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łabiszyn

Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 3, w związku z art. 9Id ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. póz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. póz. 730) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. l i art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. póz. 506) uchwala się, co następuje:


uchwała (672kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (15 maja 2019, 10:19:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 626