NULL string(0) ""

Uchwała nr VI/46/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 8 maja 2019w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabiszyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 01 września 2019 rokuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. póz. 506) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. póz. 996, póz. 1000, póz. 1290, póz. 1669 i póz. 2245 oraz z 2019r. póz. 534, póz. 730 i póz. 761), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VI/46/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 8 maja 2019


w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabiszyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 01 września 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. póz. 506) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. póz. 996, póz. 1000, póz. 1290, póz. 1669 i póz. 2245 oraz z 2019r. póz. 534, póz. 730 i póz. 761), uchwala się, co następuje:


uchwała (696kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (15 maja 2019, 10:17:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 750