NULL string(0) ""

Uchwała nr VI/45/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 8 maja 2019w sprawie rozpatrzenia wniosku o utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego części doliny NoteciNa podstawie art. 241 i art. 247 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. póz. 2096 i póz. 1629 oraz z2019r. póz. 2019 i póz. 730) w zw. z art. 43 i art. 44 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. póz. 1614, póz. 2244 i póz. 2340) oraz wniosku Stowarzyszenia "Molinia", uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VI/45/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 8 maja 2019


w sprawie rozpatrzenia wniosku o utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego części doliny Noteci

Na podstawie art. 241 i art. 247 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. póz. 2096 i póz. 1629 oraz z2019r. póz. 2019 i póz. 730) w zw. z art. 43 i art. 44 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. póz. 1614, póz. 2244 i póz. 2340) oraz wniosku Stowarzyszenia "Molinia", uchwala się, co następuje:


uchwała (489kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (15 maja 2019, 10:14:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 714