NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVIII/206/05Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 5 grudnia 2005w sprawie : określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 / oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz.1683, z 2003 r., Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953,Nr 203, poz. 1966, z 2004 r., Nr 92, poz.880, poz. 884, Nr 96, poz. 959, nr 123 poz. 1291, z 2005 r., Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 167, poz. 1399/

Uchwała nr XXVIII/206/05
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 5 grudnia 2005


w sprawie : określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.

na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 / oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz.1683, z 2003 r., Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953,Nr 203, poz. 1966, z 2004 r., Nr 92, poz.880, poz. 884, Nr 96, poz. 959, nr 123 poz. 1291, z 2005 r., Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 167, poz. 1399/
uchwała plik.doc (189kB) word
inf.w spr. pod. od nieruchomości - wzór plik.doc (200kB) word
deklaracja na podatek od nieruchomości - wzór plik.doc (252kB) word

metryczka


Opublikował: Artur Czaja (23 grudnia 2005, 08:06:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3225