NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVIII/205/05Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 5 grudnia 2005w sprawie : określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego. na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441/ oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r., o podatku leśnym/ Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r., Nr 164, poz. 1365/

Uchwała nr XXVIII/205/05
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 5 grudnia 2005


w sprawie : określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441/ oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r., o podatku leśnym/ Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r., Nr 164, poz. 1365/
uchwała plik.doc (175kB) word
inf.w spr. pod. leśnego-wzór plik.doc (144kB) word
deklaracja na podatek leśny-wzór plik.doc (164kB) word

metryczka


Opublikował: Artur Czaja (22 grudnia 2005, 13:56:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2998