NULL string(0) ""

Uchwała nr III/27/18RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 27 grudnia 2018w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.Na podstawie art.41 ust.2 iart.182 pkt.l ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. póz. 2137), art.10 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2018 r. poz.1030, 1490 i 1669) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/27/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 27 grudnia 2018


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

Na podstawie art.41 ust.2 iart.182 pkt.l ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. póz. 2137), art.10 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2018 r. poz.1030, 1490 i 1669) uchwala się, co następuje:


uchwała (9855kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (2 stycznia 2019, 12:41:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1185