NULL string(0) ""

Uchwała nr III/26/18RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 27 grudnia 2018w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów przez Gminę Łabiszyn w 2019 r.Na podstawie art. 89 ust. l pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. póz. 2077, z 2018 r. póz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) Dz. U. z 2018 r. póz. 994, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/26/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 27 grudnia 2018


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów przez Gminę Łabiszyn w 2019 r.

Na podstawie art. 89 ust. l pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. póz. 2077, z 2018 r. póz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) Dz. U. z 2018 r. póz. 994, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:


uchwała (448kB) pdf

opinia RIO (1091kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (2 stycznia 2019, 12:34:40)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (25 stycznia 2019, 15:03:25)
Zmieniono: dodano opinię RIO

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1765