NULL string(0) ""

Uchwała nr III/25/18RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 27 grudnia 2018w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2019-2025 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, póz. 2077, z 2018 r. póz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, póz. 984, 1000, 1349 i 1432), Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr III/25/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 27 grudnia 2018


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2019-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, póz. 2077, z 2018 r. póz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, póz. 984, 1000, 1349 i 1432), Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (8220kB) pdf

uchwała RIO (678kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (2 stycznia 2019, 12:31:06)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (25 stycznia 2019, 11:11:24)
Zmieniono: dodano uchwałę RIO

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1308