NULL string(0) ""

Uchwała nr III/24/18RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 27 grudnia 2018w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2019 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 póz. 984, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.l, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 póz. 2077, z 2018 póz. 984, 1000, 1366, 1669 i 1693), Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr III/24/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 27 grudnia 2018


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 póz. 984, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.l, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 póz. 2077, z 2018 póz. 984, 1000, 1366, 1669 i 1693), Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (16107kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (2 stycznia 2019, 12:23:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1453