Uchwała nr II/21/18RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 5 grudnia 2018w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Łabiszynie z tytułu wykonywania mandatuNa podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2018r. póz. 994, póz. 1000, póz. 1349 i póz. 1432) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/21/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 5 grudnia 2018


w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Łabiszynie z tytułu wykonywania mandatu

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2018r. póz. 994, póz. 1000, póz. 1349 i póz. 1432) uchwala się, co następuje:


uchwała (647kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (11 grudnia 2018, 15:19:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1022