NULL string(0) ""

Uchwała nr II/20/18RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 5 grudnia 2018w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021Na podstawie art. 18 ust. l i ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2018r., póz. 994, póz. 1000, póz. 1349 i póz. 1432) oraz art. 176 pkt l, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z2018r., póz. 998, póz. 1076, póz. 1544 i póz. 416 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/20/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 5 grudnia 2018


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

Na podstawie art. 18 ust. l i ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2018r., póz. 994, póz. 1000, póz. 1349 i póz. 1432) oraz art. 176 pkt l, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z2018r., póz. 998, póz. 1076, póz. 1544 i póz. 416 ) uchwala się, co następuje:


uchwała (2816kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (11 grudnia 2018, 15:18:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1152