NULL string(0) ""

Uchwała nr II/18/18RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 5 grudnia 2018w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznejNa podstawie art. 6m ust. la, l b i 3 oraz art. 6n ust. l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. póz. 1454) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/18/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 5 grudnia 2018


w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 6m ust. la, l b i 3 oraz art. 6n ust. l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. póz. 1454) uchwala się, co następuje:


uchwała (3480kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (11 grudnia 2018, 15:13:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1010