NULL string(0) ""

Uchwała nr II/17/18RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 5 grudnia 2018w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnikNa podstawie art. 6k w związku z art. 6i i art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. póz. 1454 i póz. 1629) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/17/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 5 grudnia 2018


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 6k w związku z art. 6i i art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. póz. 1454 i póz. 1629) uchwala się, co następuje:


uchwała (1015kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (11 grudnia 2018, 15:09:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1473