Uchwała nr II/16/18RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 5 grudnia 2018w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. póz. 994, póz. 1000, póz. 1349 i póz. 1432) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1892 oraz z 2018 r. póz. 1588 i póz. 1669), uchwala się, co następuje :

Uchwała nr II/16/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 5 grudnia 2018


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. póz. 994, póz. 1000, póz. 1349 i póz. 1432) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1892 oraz z 2018 r. póz. 1588 i póz. 1669), uchwala się, co następuje :


uchwała (448kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (11 grudnia 2018, 15:06:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 996