NULL string(0) ""

Uchwała nr II/14/18RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 5 grudnia 2018w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. póz. 994, póz. 1000, póz. 1349 i póz. 1432), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. póz. 1445, póz. 1588, póz. 1669, póz. 1693, póz. 1722 1 póz. 2073) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 r. (M.P. z 2018 r. póz. 745), uchwala się, co następuje :

Uchwała nr II/14/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 5 grudnia 2018


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. póz. 994, póz. 1000, póz. 1349 i póz. 1432), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. póz. 1445, póz. 1588, póz. 1669, póz. 1693, póz. 1722 1 póz. 2073) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 r. (M.P. z 2018 r. póz. 745), uchwala się, co następuje :


uchwała (730kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (11 grudnia 2018, 15:00:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1359