Uchwała nr II/13/18RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 5 grudnia 2018w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2018-2024Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 póz. 2077, z 2018 r. póz. 62, 1000, 1366) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 póz. 994, 1000, 1349), Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr II/13/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 5 grudnia 2018


w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2018-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 póz. 2077, z 2018 r. póz. 62, 1000, 1366) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 póz. 994, 1000, 1349), Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (6578kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (11 grudnia 2018, 14:56:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 853