Uchwała nr XXVIII/208/05Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 5 grudnia 2005w sprawie : przyjęcia programu współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2006.na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz.873 z późn. zm. /oraz art. 7 ust. 1, pkt. 19 i art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. /

Uchwała nr XXVIII/208/05
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 5 grudnia 2005


w sprawie : przyjęcia programu współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2006.

na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz.873 z późn. zm. /oraz art. 7 ust. 1, pkt. 19 i art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. /
uchwała plik.doc (129kB) word
program współpracy plik.doc (204kB) word

metryczka


Opublikował: Artur Czaja (20 grudnia 2005, 15:26:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3025