Uchwała nr I/11/18RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 21 listopada 2018w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytotialnego na rok 2019Na podstawie art. 5a ust. l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018 r., póz. 450) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr I/11/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 21 listopada 2018


w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytotialnego na rok 2019

Na podstawie art. 5a ust. l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018 r., póz. 450) uchwala się, co następuje:


uchwała (3478kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (23 listopada 2018, 11:23:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 419