NULL string(0) ""

Uchwała nr I/9/18RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 21 listopada 2018w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza ŁabiszynNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2018r. póz. 994, póz. 1000, póz. 1349 i póz. 1432) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. póz. 1260 i póz. 1669) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. póz. 936) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr I/9/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 21 listopada 2018


w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Łabiszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2018r. póz. 994, póz. 1000, póz. 1349 i póz. 1432) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. póz. 1260 i póz. 1669) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. póz. 936) uchwala się, co następuje:


uchwała (364kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (23 listopada 2018, 11:16:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1072