Uchwała nr XXX/266/17RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 29 grudnia 2017w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łabiszyn dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1875 i póz. 2232) oraz art. 38 ust. l ustawy z dnia 27 października 2017 r. 0 finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. póz. 2203) uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXX/266/17
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 29 grudnia 2017


w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łabiszyn dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1875 i póz. 2232) oraz art. 38 ust. l ustawy z dnia 27 października 2017 r. 0 finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. póz. 2203) uchwala, co następuje:


uchwała (2540kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (5 stycznia 2018, 14:51:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 958