Uchwała nr XXX/263/17RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 29 grudnia 2017w sprawie zatwierdzenia planów pracy starych Komisji Rady Miejskiej w Łabiszynie na 2018 rokNa podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1875 i póz. 2232) oraz §28 ust. l pkt 2 Statutu Gminy Łabiszyn przyjętego Uchwałą nr XIII/123/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabiszyn (Dz, Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2012 r. póz. 901) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/263/17
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 29 grudnia 2017


w sprawie zatwierdzenia planów pracy starych Komisji Rady Miejskiej w Łabiszynie na 2018 rok

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1875 i póz. 2232) oraz §28 ust. l pkt 2 Statutu Gminy Łabiszyn przyjętego Uchwałą nr XIII/123/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabiszyn (Dz, Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2012 r. póz. 901) uchwala się, co następuje:


uchwała (1093kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (5 stycznia 2018, 14:43:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 944