Uchwała nr XXX/262/17RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 29 grudnia 2017w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie za 2017 rokNa podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1875 i póz. 2232) oraz §28 ust. 4 pkt l Statutu Gminy Łabiszyn przyjętego Uchwałą nr XIII/123/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabiszyn (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2012 r. póz. 901) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/262/17
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 29 grudnia 2017


w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie za 2017 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1875 i póz. 2232) oraz §28 ust. 4 pkt l Statutu Gminy Łabiszyn przyjętego Uchwałą nr XIII/123/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabiszyn (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2012 r. póz. 901) uchwala się, co następuje:


uchwała (523kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (5 stycznia 2018, 14:40:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 933