NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/260/17RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 29 grudnia 2017w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.Na podstawie art. 4' ust. 2 i art. 182 pkt.l ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. póz. 487), art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017 r. poz.783, 1458) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/260/17
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 29 grudnia 2017


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

Na podstawie art. 4' ust. 2 i art. 182 pkt.l ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. póz. 487), art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017 r. poz.783, 1458) uchwala się, co następuje:


uchwała (378kB) pdf

załącznik (1097kB) pdf

załącznik nr2 (855kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (5 stycznia 2018, 14:35:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1212