Uchwała nr XXX/259/17RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 29 grudnia 2017w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łabiszyn na lata 2017-2020Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 7 ust. l pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 póz. 1875 i póz. 2232), art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i o opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 póz. 2187 i póz. 1086) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXX/259/17
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 29 grudnia 2017


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łabiszyn na lata 2017-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 7 ust. l pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 póz. 1875 i póz. 2232), art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i o opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 póz. 2187 i póz. 1086) Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (307kB) pdf

załącznik (5468kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (5 stycznia 2018, 14:30:27)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (5 stycznia 2018, 14:32:06)
Zmieniono: dodano załacznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1205